"БАКОАРТ" ООД

Архитектурно бюро "БАКОАРТ" ООД

АРХИТЕКТУРНО БЮРО БАКОАРТ е създадено от архитектите Емилия Кокова и Диана Бакалова. Дейността на фирмата обхваща архитектурно и комплексно проектиране на обществени, админитративни, жилищни, промишлени и селскостопански сгради, интериорен дизайн, реконструкции и преустройства, смяна предназначение (статут) на земеделски земи, изготвяне на ПУП (градоустройствени разработки и планове), авторски надзор, консултантски услуги и др.

Екипът се състои от висококвалифицирани кадри с многогодишен опит, специализирали в Европа, работещи с модерни технологии и прилагащи иновативни решения. Колективът има за цел да прилага творчески подход и контрол върху дизайнерските услуги в цялата си гама на проектиране - от градоустройствените решения до най-малкия архитектурен детайл. Оргиналността и качествата на всеки един проект са провокирани от желанието на клиента и съобразени с функцията на съответната сграда, с духа на времето, конюнктурата на пазара и действащите нормативни изисквания.

Отличия и публикации

АРХИТЕКТУРНО БЮРО БАКОАРТ е отличено в следните конкурси:

Първа награда в конкурс за църковен храм гр. Лъки
Награда на Алукионигщаал за проект за офис сграда гр.София

АРХИТЕКТУРНО БЮРО БАКОАРТ има и публикации в наши издания:

жилищна кооперация гр. Кърджали ( в. Строителсво градът).
музей на музиката гр. Велико Търново (изготвен от международен екип в гр.